Sporťáček pro děti 4 - 6 let (MŠ)

Termíny, ceny a přihlášky

Termíny, ceny a přihlášky

Cena je za 15 hodinových lekcí.

V současné době se nelze přihlásit na žádný termín.

Sporťáček je cyklus pravidelného cvičení pro děti z mateřských i základních škol. Je zaměřen na všeobecný a harmonický rozvoj pohybových schopností a dovedností. Ve Sporťáčku děti projdou základní gymnastickou i atletickou průpravou a naučí se soudržnosti a smyslu pro týmového ducha pomocí míčových a pohybových her. Chceme, aby si děti cvičení především užily, vytvořily si kladný vztah k pohybu a získaly také široký základ pro přechod do sportovních oddílů s nejrůznějším zaměřením. Jednotlivé hodiny jsou zaměřeny na konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji koordinace, flexibility, vytrvalosti, síly, rychlosti, ale také orientace, improvizace a týmové spolupráce. Všechny lekce začínáme správným rozcvičením a krátkou zpevňovací průpravou, potom se zaměříme na jednu z klíčových aktivit a zakončíme protažením. Některé disciplíny v průběhu pololetí zopakujeme, abychom prohloubili již získané dovednosti.

Sporťáček
Sporťáček

Sporťáček probíhá po celý školní rok, 1-krát týdně, celková délka kurzu je 30 lekcí (15 lekcí v 1. pololetí, 15 lekcí ve 2. pololetí). Cvičení probíhá v tělocvičnách v Bohunicích (ZŠ a MŠ Vedlejší), Řečkovicích (Gymnázium Terezy Novákové), na Lesné (ZŠ Blažkova) a v Soběšicích (ZŠ Zeiberlichova).

1. pololetí 2022/2023 (15 lekcí)

 • Bohunice - začínáme 26.9.2022, necvičíme 19.12., 16.12. a 2.1., končíme 23.1.2023
 • Soběšice - začínáme 4.10.2022, necvičíme 20.12. a 27.12., končíme 24.1.2023
 • Řečkovice - začínáme 21.9.2022, necvičíme 28.9., 26.10., 21.12. a 28.12., končíme 25.1.2023
 • Lesná - začínáme 22.9., necvičíme 27.10., 17.11., 22.12. a 29.12., končíme 26.1.2022

2. pololetí 2022/2023 (15 lekcí)

 • Bohunice - začínáme 30.1.2023, necvičíme 13.3.,10.4., 1.5. a 8.5., končíme 5.6..2023
 • Soběšice - začínáme 31.1.2023, necvičíme 14.3., končíme 16.5.2023
 • Řečkovice - začínáme 8.2.2023, necvičíme 15.3., končíme 24.5.2023
 • Lesná - začínáme 2.2.2023., necvičíme 16.3. a  6.4., končíme 25.5.2023

Co budeme na lekcích dělat?

Psychomotorická cvičení

Rozvíjíme komunikaci, koordinaci a flexibilitu,kreativitu a koncentraci.

 • hry na seznámení
 • psychomotorický padák
 • opičí dráha
 • pády důvěry
 • hry s víčky
 • senzomotorika

Zpevňovací průprava

Trénujeme silovou vytrvalost, koordinaci a flexibilitu.

 • podpory
 • vzpory
 • úpolové hry

Hod, hody na cíl

Trénujeme akční rychlost, výbušnou sílu, rozvíjíme koordinaci, koncentraci, orientaci a flexibilitu.

 • házení / chytání
 • raketky
 • oštěpy
 • hod do koše
 • na kamaráda
 • biatlon

Gymnastika

Trénujeme silovou vytrvalost, flexibilitu, výbušnou a statickou sílu a rozvíjíme koordinaci, orientaci a koncentraci.

 • zpevňovací průprava
 • kotoul vpřed/vzad
 • stoj na rukou
 • odrazová a doskoková průprava
 • přeskok
 • hrazda/kruhy

 

 

Atletika

Trénujeme vytrvalost, rychlost, sílu a rozvíjíme koordinaci, koncentraci a flexibilitu.

 • atletická abeceda
 • překážky
 • hody
 • skoky
 • oštěp
 • pětiboj

Úpolové a netradiční hry

Trénujeme sílu, akční a reakční rychlost, flexibilitu a rozvíjíme komunikaci, fair play a kreativitu.

 • přetahy
 • přetlaky
 • postřehové hry
 • indiaca
 • ringo
 • opičí dráhy

Sportovní a štafetové hry

Trénujeme rychlost a rozvíjíme improvizaci, orientaci a týmovou spolupráci, fair play.

 • přehazovaná
 • koulovaná
 • honičky
 • štafety běhavé, podlézací a plazící

 

Kde Sporťáček probíhá