Sporťáček pro děti 4 - 6 let (MŠ)

Termíny, ceny a přihlášky

Termíny, ceny a přihlášky

Cena je za 15 hodinových lekcí. Na další pololetí se můžete hlásit v průběhu 1. pololetí.

září - leden 2025
Přihlásit
Rozvrh
Pondělí - Bohunice 16:15  -  17:15
ZŠ a MŠ Vedlejší 10
Úterý - Lesná 15:00  -  16:00
TJ Tesla
Úterý - Soběšice 16:00  -  17:00
Soběšice, ZŠ Zeiberlichova
Středa - Řečkovice 16:30  -  17:30
Řečkovice, Gymnázium Terezy Novákové
Čtvrtek - Brno, střed (SPŠS Kudelova) 16:30  -  17:30
SPŠS Kudelova

Ceník termínu

Dítě 4 - 6 let 2 890 

Sporťáček je cyklus pravidelného cvičení pro děti z mateřských i základních škol. Je zaměřen na všeobecný a harmonický rozvoj pohybových schopností a dovedností. Ve Sporťáčku děti projdou základní gymnastickou i atletickou průpravou a naučí se soudržnosti a smyslu pro týmového ducha pomocí míčových a pohybových her. Chceme, aby si děti cvičení především užily, vytvořily si kladný vztah k pohybu a získaly také široký základ pro přechod do sportovních oddílů s nejrůznějším zaměřením. Jednotlivé hodiny jsou zaměřeny na konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji koordinace, flexibility, vytrvalosti, síly, rychlosti, ale také orientace, improvizace a týmové spolupráce. Všechny lekce začínáme správným rozcvičením a krátkou zpevňovací průpravou, potom se zaměříme na jednu z klíčových aktivit a zakončíme protažením. Některé disciplíny v průběhu pololetí zopakujeme, abychom prohloubili již získané dovednosti.

Sporťáček
Sporťáček

Sporťáček probíhá po celý školní rok, 1-krát týdně, celková délka kurzu je 30 lekcí (15 lekcí v 1. pololetí, 15 lekcí ve 2. pololetí). Cvičení probíhá v tělocvičnách v Bohunicích (ZŠ a MŠ Vedlejší), Řečkovicích (Gymnázium Terezy Novákové), na Lesné (TJ Tesla - gymnastický sál), v centru (SPŠS Kudelova) a v Soběšicích (ZŠ Zeiberlichova).

1. pololetí 2024/2025 (15 lekcí)

 • Bohunice (pondělky) - začínáme 30.9.2024, necvičíme 28.10., 16.12., 23.12. a 30.12., končíme 3.2.2025
 • Soběšice (úterky) - začínáme 1.10.2024, necvičíme 29.10., 17.12. a 24.12. a 31.12., končíme 4.2.2025
 • Lesná (úterky) - začínáme 1.10.2024, necvičíme 29.10., 17.12. a 24.12. a 31.12., končíme 4.2.2025
 • Řečkovice (středy) - začínáme 2.10.2024, necvičíme 30.10., 18.12., 25.12. a 1.1., končíme 5.2.2025
 • Centrum - Kudelka (čtvrtek) - začínáme 3.10.2024, necvičíme 19.12., 26.12. a 2.1., končíme 30.1.2025

2. pololetí 2024/2025 (15 lekcí)

 • Bohunice - začínáme 17.2.2025, necvičíme 21.4., končíme 2.6.2025
 • Soběšice - začínáme 18.2.2025, končíme 27.5.2025
 • Lesná - začínáme 19.2.2025, končíme 28.5.2025
 • Řečkovice - začínáme 19.2.2025, končíme 28.5.2024
 • Centrum - začínáme 20.2.2025, necvičíme 17.4., 1.5. a 8.5., končíme 19.6.2025

Co budeme na lekcích dělat?

Psychomotorická cvičení

Rozvíjíme komunikaci, koordinaci a flexibilitu,kreativitu a koncentraci.

 • hry na seznámení
 • psychomotorický padák
 • opičí dráha
 • pády důvěry
 • hry s víčky
 • senzomotorika

Zpevňovací průprava

Trénujeme silovou vytrvalost, koordinaci a flexibilitu.

 • podpory
 • vzpory
 • úpolové hry

Hod, hody na cíl

Trénujeme akční rychlost, výbušnou sílu, rozvíjíme koordinaci, koncentraci, orientaci a flexibilitu.

 • házení / chytání
 • raketky
 • oštěpy
 • hod do koše
 • na kamaráda
 • biatlon

Gymnastika

Trénujeme silovou vytrvalost, flexibilitu, výbušnou a statickou sílu a rozvíjíme koordinaci, orientaci a koncentraci.

 • zpevňovací průprava
 • kotoul vpřed/vzad
 • stoj na rukou
 • odrazová a doskoková průprava
 • přeskok
 • hrazda/kruhy

 

 

Atletika

Trénujeme vytrvalost, rychlost, sílu a rozvíjíme koordinaci, koncentraci a flexibilitu.

 • atletická abeceda
 • překážky
 • hody
 • skoky
 • oštěp
 • pětiboj

Úpolové a netradiční hry

Trénujeme sílu, akční a reakční rychlost, flexibilitu a rozvíjíme komunikaci, fair play a kreativitu.

 • přetahy
 • přetlaky
 • postřehové hry
 • indiaca
 • ringo
 • opičí dráhy

Sportovní a štafetové hry

Trénujeme rychlost a rozvíjíme improvizaci, orientaci a týmovou spolupráci, fair play.

 • přehazovaná
 • koulovaná
 • honičky
 • štafety běhavé, podlézací a plazící